Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Zygaenidae
Zygaeninae
Zygaena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae
Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775). Mindre bastardsvärmare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 25-30 mm. Larven lever på bl. a. kärringtand, gökärt, vial och klöver, förpuppning i en gulaktig kokong.

Synonym Zygaena meliloti Esper, 1793

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 29 mars 2023