Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Zygaenidae
Zygaeninae
Zygaena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis
Zygaena osterodensis Reiss, 1921. Smalsprötad bastardsvärmare förekommer sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 32-34 mm. Larven lever på gulvial och gökärt, förpuppning i en gulaktig kokong.

Synonym Zygaena scabiosae sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson