Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Zygaenidae
Zygaeninae
Zygaena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis
Zygaena osterodensis Reiss, 1921. Smalsprötad bastardsvärmare förekommer sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 32-34 mm. Larven lever på gulvial och gökärt, förpuppning i en gulaktig kokong.

Synonym Zygaena scabiosae sensu auct.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/zygaena_osterodensis.html
Latest update: 2 augusti 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson