Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Zygaenidae
Zygaeninae
Zygaena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758). Sexfläckig bastardsvärmare förekommer tämligen allmänt från Skåne till Hälsingland. Vingbredd 28-35 mm. Larven lever på bl. a. kärringtand, klöver, fibbla och groblad, förpuppning i en gulaktig kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 26 juli 2020