Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Zygaenidae
Zygaeninae
Zygaena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777). Bredbrämad bastardsvärmare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 30-41 mm. Larven lever på bl. a. kärringtand, vial och klöver, förpuppning i en gulaktig kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson