Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Zygaenidae
Zygaeninae
Zygaena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Käringtandsbastardsvärmare Zygaena trifolii
Zygaena trifolii (Esper, 1783). Käringtandsbastardsvärmare förekommer i Danmark men saknas i övriga Norden. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever på kärringtand, förpuppning i en gulaktig kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/zygaena_trifolii.html
Latest update: 26 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson