Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Almhöstmal Ypsolopha vittella Almhöstmal Ypsolopha vittella
Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758). Almhöstmal. Kännetecken: Vingbredd 16-20 mm. Huvud grått, mellankropp gråbrun. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna varierande från gråbrunt till mörkbrunt. I bakkanten ett svart, vågigt längsband. Bakvingar grå. Arten är varierande varför mörka former helt utan teckning kan förekomma. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-september. Förekomst: Finns i ädellövskogar där det växer alm. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en ljusbrun kokong på i barkspringor eller under ett nedfallet blad. Näringsväxt: Ulmus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland samt efter kusten upp till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae /en/svenska_fjarilar/ypsolopha_vittella.html
Latest update: 12 april 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson