Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lönnhöstmal Ypsolopha sequella Lönnhöstmal Ypsolopha sequella Lönnhöstmal Ypsolopha sequella Lönnhöstmal Ypsolopha sequella
Ypsolopha sequella (Clerck, 1759). Lönnhöstmal. Kännetecken: Vingbredd 16-20 mm. Huvud och mellankropp vit. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna vita med svarta teckningar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-september. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer där det växer lönn. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en gles, vitaktig kokong på stammen eller ett nedfallet blad. Näringsväxt: Acer. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 12 januari 2020