Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråbrun höstmal Ypsolopha chazariella
Ypsolopha chazariella (Mann, 1866). Gråbrun höstmal. Kännetecken: Vingbredd 16-18 mm. Huvud gråbrunt, mellankropp mörkbrun. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna. Ett svagt vattrat mönster löper över hela vingytan. Från bakkanten löper två mörkbruna snedstreck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer där det växer tatarlönn. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en kokong på stammen eller ett nedfallet blad. Näringsväxt: Acer tatarica. Utbredning: Togs pä lampa 2022 i Uppland i övrigt förekommer den i södra Finland men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 22 maj 2023