Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Föränderlig höstmal Ypsolopha ustella Föränderlig höstmal Ypsolopha ustella Föränderlig höstmal Ypsolopha ustella Föränderlig höstmal Ypsolopha ustella
Ypsolopha ustella (Clerck, 1759). Föränderlig höstmal. Kännetecken: Vingbredd 15-20 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna varierar avsevärt vad gäller färgteckning. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-oktober samt efter övervintring mars-juni. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer där det växer ek. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en ljusbrun kokong på stammen eller ett nedfallet blad. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Hälsingland samt rapporterad från Jämtland, Ångermanland och Västerbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 10 juni 2023