Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitstreckad höstmal Ypsolopha parenthesella Vitstreckad höstmal Ypsolopha parenthesella Vitstreckad höstmal Ypsolopha parenthesella
Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761). Vitstreckad höstmal. Kännetecken: Vingbredd 14-19 mm. Huvud och mellankropp beige till brunbeige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna brunaktiga utan utdragen spets. Ett antal svarta prickar över hela vingytan. Från basen ett längsgående vitt, band som sträcker sig till mitten. Bakvingar grå. Arten kan variera i såväl färg som teckning. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-september. Förekomst: Finns i de flesta miljöer. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en ljusbrun kokong under blad, i barkspringor eller på marken. Näringsväxter: Betula, Quercus, Carpinus, Corylus, Malus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ypsolopha_parenthesella.html
Latest update: 25 augusti 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson