Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogsekshöstmal Ypsolopha sylvella Skogsekshöstmal Ypsolopha sylvella Skogsekshöstmal Ypsolopha sylvella
Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767). Skogsekshöstmal. Kännetecken: Vingbredd 16-19 mm. Huvud beige, mellankropp brunbeige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna ockrabruna med en svagt utdragen spets. Ett svagt vattrat mönster löper över hela vingytan. Från bakkanten löper två mörkbruna snedstreck. Bakvingar grå. Skiljer sig från Ypsolopha alpella genom att de mörkbruna snedstrecken sträcker sig till framkanten. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-oktober. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer där det växer ek. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en gulaktig kokong på stammen eller ett nedfallet blad. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 12 januari 2020