Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bergekshöstmal Ypsolopha alpella Bergekshöstmal Ypsolopha alpella
Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermüller, 1775). Bergekshöstmal. Kännetecken: Vingbredd 13-18 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna ockrabruna med en svagt utdragen spets. Ett svagt vattrat mönster löper över hela vingytan. Från bakkanten löper två mörkbruna snedstreck. Bakvingar grå. Skiljer sig från Ypsolopha sylvella genom att de mörkbruna snedstrecken ej sträcker sig till framkanten. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer där det växer ek. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en grågul kokong på stammen eller ett nedfallet blad. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Södermanland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 12 januari 2020