Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagtornshöstmal Ypsolopha scabrella Hagtornshöstmal Ypsolopha scabrella Hagtornshöstmal Ypsolopha scabrella Hagtornshöstmal Ypsolopha scabrella
Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761). Hagtornshöstmal. Kännetecken: Vingbredd 18-22 mm. Huvud grått, mellankropp grå med svarta längsstreck. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna beige med en tydligt utdragen spets. I bakkanten ett brett, svart längsband med två pucklar av uppresta fjäll. Mot spetsen en mindre svart fläck. Vingribbor brunaktiga. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-september. Förekomst: Finns i hagmarksmiljöer, gläntor och ängar där det växer hagtorn och vildapel. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en vitaktig kokong på marken. Näringsväxter: Malus, Crataegus, Cotoneaster. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 10 januari 2020