Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Apelhöstmal Ypsolopha asperella Apelhöstmal Ypsolopha asperella Apelhöstmal Ypsolopha asperella Apelhöstmal Ypsolopha asperella
Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761). Apelhöstmal. Kännetecken: Vingbredd 18-21 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna gråvita, grönaktigt marmorerade med en utdragen spets. I mitten av bakkanten en trekantig svart fläck. I vila ses ett antal uppresta fjäll. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Augusti-november samt efter övervintring april-juni. Förekomst: Finns i trädgårdar, buskmarker och åkerkanter. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en gulaktig kokong under ett blad. Näringsväxter: Malus, Prunus, Crataegus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden har den tagits på Bornholm, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 19 maj 2023