Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Apelhöstmal Ypsolopha asperella Apelhöstmal Ypsolopha asperella Apelhöstmal Ypsolopha asperella
Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761). Apelhöstmal. Kännetecken: Vingbredd 18-21 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna gråvita, grönaktigt marmorerade med en utdragen spets. I mitten av bakkanten en trekantig svart fläck. I vila ses ett antal uppresta fjäll. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Augusti-november samt efter övervintring april-juni. Förekomst: Finns i trädgårdar, buskmarker och åkerkanter. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en gulaktig kokong under ett blad. Näringsväxter: Malus, Prunus, Crataegus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits på Bornholm, södra Norge och södra Finland.
Welcome page of the World
Ypsolophidae /en/svenska_fjarilar/ypsolopha_asperella.html
Latest update: 9 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson