Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Slånhöstmal Ypsolopha horridella Slånhöstmal Ypsolopha horridella
Ypsolopha horridella (Treistschke, 1835). Slånhöstmal. Kännetecken: Vingbredd 16-21 mm. Huvud gråbrunt, mellankropp gråbrun med svarta längsstreck. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna brungrå med en tydligt utdragen spets. I bakkanten ett brett, gråaktigt längsband med två pucklar av uppresta fjäll. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-september. Förekomst: Finns i hagmarksmiljöer, gläntor och åkerkanter där det växer slån och vildapel. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en vitaktig kokong på marken. Näringsväxter: Malus, Prunus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 25 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson