Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Benvedshöstmal Ypsolopha mucronella Benvedshöstmal Ypsolopha mucronella Benvedshöstmal Ypsolopha mucronella Benvedshöstmal Ypsolopha mucronella Benvedshöstmal Ypsolopha mucronella
Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763). Benvedshöstmal. Kännetecken: Vingbredd 26-32 mm. Huvud och mellankropp gråbeige. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna gråbeige med en tydligt utdragen spets. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: September samt efter övervintring mars-juni. Förekomst: Finns i miljöer där det växer benved. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en gråbrunaktig kokong på marken. Näringsväxt: Euonymus europaeus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Gotland. I övriga Norden har den tagits i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 1 januari 2022