Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Acrolepiidae
Acrolepia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Besksötemal Acrolepia autumnitella Besksötemal Acrolepia autumnitella Besksötemal Acrolepia autumnitella Besksötemal Acrolepia autumnitella Besksötemal Acrolepia autumnitella
Besksötemal Acrolepia autumnitella
(prep 10198)

Acrolepia autumnitella Curtis, 1838. Besksötemal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvud mörkt rostbrunt, mellankropp svart. Antenner två tredjedelar av framvingelängden. Framvingarna varierande i brunt med små vita fläckar. I mitten på bakkanten en vit, trekantig fläck. I framkanten korta, vita streck samt en svart framkantsfläck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på kvällen samt på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer juli, september-oktober samt efter övervintring maj-juni. Förekomst: Finns i fuktiga lövskogar där det växer besksöta. Biologi: Larven lever som minerande på besksöta, i stora, vita fläckminor, förpuppning i en löst spunnen, ljusbrun kokong. Näringsväxt: Solanum dulcamara. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Acrolepiidae Latest update: 7 januari 2020