Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusgul trymal Ypsolopha nemorella Ljusgul trymal Ypsolopha nemorella Ljusgul trymal Ypsolopha nemorella Ljusgul trymal Ypsolopha nemorella Ljusgul trymal Ypsolopha nemorella Ljusgul trymal Ypsolopha nemorella
Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758). Ljusgul trymal. Kännetecken: Vingbredd 20-24 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna gulvita med en tydligt utdragen spets. Ett antal utströdda, svarta fjäll över hela vingytan samt en mindre svart fläck mot bakkanten. Vingribbor brunaktiga. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i miljöer där det växer try. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en brunaktig kokong på marken. Näringsväxt: Lonicera xylosteum. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 30 maj 2020