Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Jungfruhöstmal Ypsolopha lucella Jungfruhöstmal Ypsolopha lucella
Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775). Jungfruhöstmal. Kännetecken: Vingbredd 16-18 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna rostbruna med en svagt utdragen spets. Ett svagt vattrat mönster löper över hela vingytan. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer där det växer ek. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en vitaktig kokong på marken. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland. Hanar har inte påträffats i Sverige så här är arten partenogenetisk.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 10 januari 2020