Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Falktrymal Ypsolopha falcella Falktrymal Ypsolopha falcella
Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermüller, 1775). Falktrymal. Kännetecken: Vingbredd 17-20 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna bruna med en utdragen spets. Från basen löper ett brett, gulvittt längsstreck nästan till bakkanten. I mitten en avlång svart fläck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i miljöer där det växer try. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en gulaktig kokong på marken. Näringsväxter: Lonicera. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden har den tagits på en lokal i Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 12 januari 2020