Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Näbbtrymal Ypsolopha dentella Näbbtrymal Ypsolopha dentella Näbbtrymal Ypsolopha dentella Näbbtrymal Ypsolopha dentella Näbbtrymal Ypsolopha dentella
Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775). Näbbtrymal. Kännetecken: Vingbredd 17-20 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna bruna med en tydligt utdragen svart spets. Från basen löper ett brett, gult längsstreck nästan till bakkanten. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i miljöer där det växer kaprifol och try. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en vit kokong på marken. Näringsväxter: Lonicera. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och Finland.

Synonym Ypsolopha xylostella sensu auctt. nec. Linnaeus, 1758.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ypsolophidae Latest update: 17 juni 2023