Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ypsolophinae
Ypsolopha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Näbbtrymal Ypsolopha dentella Näbbtrymal Ypsolopha dentella
Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775). Näbbtrymal. Kännetecken: Vingbredd 17-20 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna bruna med en tydligt utdragen svart spets. Från basen löper ett brett, gult längsstreck nästan till bakkanten. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i miljöer där det växer kaprifol och try. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en vit kokong på marken. Näringsväxter: Lonicera. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och Finland.

Synonym Ypsolopha xylostella sensu auctt. nec. Linnaeus, 1758.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Ypsolophidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ypsolopha_dentella.html
Latest update: 12 april 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson