Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Yponomeuta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pilspinnmal Yponomeuta rorrellus Pilspinnmal Yponomeuta rorrellus
Yponomeuta rorrellus (Hübner, 1796). Pilspinnmal. Kännetecken: Vingbredd 19-25 mm. Hjässan vit. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med tre till fyra längsrader svarta prickar. Bakvingar gråbruna. Svår att genom utseendet skilja från Yponomeuta padellus och Yponomeuta malinelllus men pilspinnmal har en vit framkantslinje på framvingens undersida som de båda övriga saknar. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i alléer och lövdungar där det växer pil. Biologi: Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När pilbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger. Näringsväxt: Salix. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae /en/svenska_fjarilar/yponomeuta_rorrella.html
Latest update: 20 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson