Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Yponomeuta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Benvedspinnmal Yponomeuta cagnagellus Benvedspinnmal Yponomeuta cagnagellus Benvedspinnmal Yponomeuta cagnagellus Benvedspinnmal Yponomeuta cagnagellus Benvedspinnmal Yponomeuta cagnagellus Benvedspinnmal Yponomeuta cagnagellus Benvedspinnmal Yponomeuta cagnagellus
Yponomeuta cagnagellus (Hübner, 1813). Benvedspinnmal. Kännetecken: Vingbredd 17-25 mm. Hjässan vit. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med tre till fyra längsrader svarta prickar. Bakvingar gråbruna. Svår att genom utseendet skilja från Yponomeuta padellus och Yponomeuta malinelllus. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i hagmarker och vägrenar där det växer benved. Biologi: Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När benvedsbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger. Näringsväxt: Eunomynus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 7 juni 2020