Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Yponomeuta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Molnspinnmal Yponomeuta irrorellus Molnspinnmal Yponomeuta irrorellus
Yponomeuta irrorellus (Hübner, 1796). Molnspinnmal. Kännetecken: Vingbredd 19-24 mm. Hjässan vit. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med tre till fyra längsrader svarta prickar samt en större, brungrå fläck i vingens yttre del samt ytterligare en mindre fläck mot basen. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i hagmarker och vägrenar där det växer benved. Biologi: Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När benvedsbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger. Näringsväxt: Eunomynus. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Upland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 21 maj 2023