Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Yponomeuta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Slånspinnmal Yponomeuta padellus Slånspinnmal Yponomeuta padellus Slånspinnmal Yponomeuta padellus Slånspinnmal Yponomeuta padellus Slånspinnmal Yponomeuta padellus Slånspinnmal Yponomeuta padellus Slånspinnmal Yponomeuta padellus
Yponomeuta padellus (Linnaeus, 1758). Slånspinnmal. Kännetecken: Vingbredd 17-22 mm. Hjässan vit. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med tre till fyra längsrader svarta prickar. Bakvingar gråbruna. Svår att genom utseendet skilja från Yponomeuta malinelllus och Yponomeuta cagnagellus. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i de flesta miljöer där det växer slån. Biologi: Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När slånbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger. Näringsväxt: Prunus spinosa. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 7 januari 2022