Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Yponomeuta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Häggspinnmal Yponomeuta evonymellus Häggspinnmal Yponomeuta evonymellus Häggspinnmal Yponomeuta evonymellus Häggspinnmal Yponomeuta evonymellus Häggspinnmal Yponomeuta evonymellus
Yponomeuta evonymellus (Linnaeus, 1758). Häggspinnmal. Kännetecken: Vingbredd 20-24 mm. Hjässan vit. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med fem längsrader svarta prickar. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i de flesta miljöer där det växer hägg. Biologi: Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. De läggs i små platta "klumpar" med ett 60-tal ägg i vardera "klump" samt med en diameter på c:a 5 mm. Färgen skiljer sig knappast från barken. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När häggbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. Varje larvkull håller samman i ett gemensamt spinn och när bladen är avätna flyttar sig kolonien och gör en ny vävnad. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger. Om ett helt träd har kalätits blir förpuppningen oftast utspridd. Näringsväxt: Prunus padus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Häggspinnmal Yponomeuta evonymellus Häggspinnmal Yponomeuta evonymellus
Spinn av Häggspinnmal Yponomeuta evonymellus på hägg.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 21 augusti 2022