Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Yponomeuta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Apelspinnmal Yponomeuta malinellus Apelspinnmal Yponomeuta malinellus Apelspinnmal Yponomeuta malinellus Apelspinnmal Yponomeuta malinellus Apelspinnmal Yponomeuta malinellus Apelspinnmal Yponomeuta malinellus Apelspinnmal Yponomeuta malinellus
Yponomeuta malinellus Zeller, 1838. Apelspinnmal. Kännetecken: Vingbredd 18-25 mm. Hjässan vit. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med tre till fyra längsrader svarta prickar. Bakvingar gråbruna. Svår att genom utseendet skilja från Yponomeuta padelus och Yponomeuta cagnagelus. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i hagmarker och trädgårdar där det växer äppelträd. Biologi: Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När äppelbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger. Näringsväxt: Malus, Crataegus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland samt mer sparsamt från Medelpad till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 20 juni 2023