Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Yponomeuta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Punktspinnmal Yponomeuta plumbellus Punktspinnmal Yponomeuta plumbellus Punktspinnmal Yponomeuta plumbellus
Yponomeuta plumbellus (Denis & Schiffermüller, 1775). Punktspinnmal. Kännetecken: Vingbredd 13-17 mm. Hjässan vit. Antenner brunaktiga, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med tre till fyra längsrader svarta prickar samt en brungrå fläck i vingens mittdel. I spetsen finns också en svart fläck. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i hagmarker och parker där det växer benved. Biologi: Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När benvedsbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger. Näringsväxt: Eunomynus. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Yponomeutidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/yponomeuta_plumbella.html
Latest update: 20 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson