Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xylena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre mantelfly Xylena vetusta Mindre mantelfly Xylena vetusta Mindre mantelfly Xylena vetusta Mindre mantelfly Xylena vetusta
Xylena vetusta (Hübner, 1813). Mindre mantelfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 52-65 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson