Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Xylena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre mantelfly Xylena vetusta Mindre mantelfly Xylena vetusta Mindre mantelfly Xylena vetusta
Xylena vetusta (Hübner, 1813). Mindre mantelfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 52-65 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/xylena_vetusta.html
Latest update: 29 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web