Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Xylena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått mantelfly Lithomoia solidaginis Grått mantelfly Lithomoia solidaginis Grått mantelfly Lithomoia solidaginis Grått mantelfly Lithomoia solidaginis
Xylena solidaginis (Hübner, 1803). Grått mantelfly. Kännetecken: Vingbredd 41-48 mm. Huvud grått, thorax grå. Bakkroppen grå. Framvingar med insvängd utkant, ljust blågrå. Tvärlinjer dubbla samt mörkt tandade. Njurfläck ljusgrå med svart mitt, mörkkantad. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Augusti september. Förekomst: Finns på fuktiga lokaler. Biologi: Ägget övervintrar. Larven lever på diverse örter och buskar. Den är brunaktig med ljusa längslinjer och en tydlig sidolinje, som fullvuxen 35-40 mm. Förpuppning i en kokong i jorden. Näringsväxter: Betula, Calluna, Myrica gale, Prunus, Salix, Sorbus aucuparia, Vaccinium m fl. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 5 september 2021