Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xylena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått mantelfly Lithomoia solidaginis Grått mantelfly Lithomoia solidaginis
Xylena solidaginis (Hübner, 1803). Grått mantelfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 41-54 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/lithomoia_solidaginis.html
Latest update: 29 augusti 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson