Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xylena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större mantelfly Xylena exsoleta Större mantelfly Xylena exsoleta Större mantelfly Xylena exsoleta Större mantelfly Xylena exsoleta Större mantelfly Xylena exsoleta
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758). Större mantelfly förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 55-70 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 december 2022