Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xylena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större mantelfly Xylena exsoleta Större mantelfly Xylena exsoleta Större mantelfly Xylena exsoleta
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758). Större mantelfly förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 55-70 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/xylena_exsoleta.html
Latest update: 18 juli 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson