Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Lithophane

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blågrått träfly Lithophane lamda Blågrått träfly Lithophane lamda
Lithophane lamda (Fabricius, 1787). Blågrått träfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 36-46 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 18 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson