Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Lithophane

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blågrått träfly Lithophane lamda Blågrått träfly Lithophane lamda
Lithophane lamda (Fabricius, 1787). Blågrått träfly. Kännetecken: Vingbredd 39-44 mm. Antenner hos hanen cilierade. Panna slät med en hårtofs på hjässan. Mellankropp 4-kantig med framskjutande skuldror samt bakkroppen utan fjälltofsar på ovansidan. Framvingar smala, blågrå med otydliga, tandade tvärlinjer. Ring och njurfläckar baktill svartkantade samt bakre delen svagt rostbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från mitten i september till slutet av oktober samt efter övervintring från mitten av mars till mitten av maj. Förekomst: Finns främst på moss och myrmarker. Biologi: Larven lever på pors, odon, blåbär och vattenklöver. Förpuppning i en kokong i jorden. Näringsväxter: Myrica gale, Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, Menyanthes trifoliata. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 18 mars 2021