Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xanthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Violettbandat gulvingsfly Xanthia togata Violettbandat gulvingsfly Xanthia togata Violettbandat gulvingsfly Xanthia togata
Xanthia togata (Esper, 1788). Violettbandat gulvingsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 28-37 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Phalaena lutea Ström, 1783 nec Stoll, 1781

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/xanthia_togata.html
Latest update: 14 oktober 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson