Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xanthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Violettbandat gulvingsfly Xanthia togata Violettbandat gulvingsfly Xanthia togata Violettbandat gulvingsfly Xanthia togata Violettbandat gulvingsfly Xanthia togata
Xanthia togata (Esper, 1788). Violettbandat gulvingsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 28-37 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Phalaena lutea Ström, 1783 nec Stoll, 1781

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson