Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Tiliacea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tvåringat gulvingsfly Xanthia sulphurago
Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermüller, 1775). Tvåringat gulvingsfly har tagits i Sk på 18-00 talet. Vingbredd 32-36 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Phalaena fulvago auct., nec Clerck, 1759

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/xanthia_sulphurago.html
Latest update: 28 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web