Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Cirrhia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blekgult gulvingsfly Xanthia icteritia Blekgult gulvingsfly Xanthia icteritia Blekgult gulvingsfly Xanthia icteritia Blekgult gulvingsfly Xanthia icteritia Blekgult gulvingsfly Xanthia icteritia
Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766). Blekgult gulvingsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Xanthia fulvago sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 augusti 2020