Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Cirrhia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusribbat gulvingssfly Xanthia ocellaris Ljusribbat gulvingssfly Xanthia ocellaris Ljusribbat gulvingssfly Xanthia ocellaris
Cirrhia ocellaris (Borkhausen, 1792). Ljusribbat gulvingsfly förekommer sällsynt från Skåne till Västmanland. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på poppel och sälg, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 24 april 2021