Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Cirrhia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ockragult gulvingsfly Xanthia gilvago Ockragult gulvingsfly Xanthia gilvago Ockragult gulvingsfly Xanthia gilvago
Cirrhia gilvago (Denis & Schiffermüller, 1775). Ockragult gulvingsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 30-42 mm. Larven lever på alm, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson