Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrochola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Streckbackfly Agrochola lychnidis Streckbackfly Agrochola lychnidis Streckbackfly Agrochola lychnidis
Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775). Streckbackfly förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 32-42 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 7 oktober 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson