Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Trifurcula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Harrisdvärgmal Trifurcula immundella Harrisdvärgmal Trifurcula immundella
Trifurcula immundella (Zeller, 1839). Harrisdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår samt krage varierande rostbruna, ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna grovfjälliga, varierande vitgrå till gråbruna. Bakvingar grå, hos hanen med en sammetsliknande fläck av doftfjäll på undersidan. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns på torr mager sandmark där det växer harris. Biologi: Larven är gul och gör en lång gångkmina i stjälken med exkrementerna i mittlinje. Den är svår att upptäcka inuti minan. Kokongen är brunaktig. Näringsväxt: Cytisus scoparius. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Västergötland. I övriga norden finns den i Danmark, men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Harrisdvärgmal Trifurcula immundella
Mina av Harrisdvärgmal Trifurcula immundella i harrisstjälk.
Mer om denna art på
UKmoths
Welcome page of the World
Nepticulidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/trifurcula_immundella.html
Latest update: 30 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson