Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Trifurcula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Heddvärgmal Trifurcula beirnei Heddvärgmal Trifurcula beirnei
Trifurcula beirnei Puplesis, 1984. Heddvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 8,5-11 mm. Huvudhår gulbruna till rostrött, kragen gulaktig, ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna grovfjälliga, varierande vitgrå till gulbruna. Bakvingar grå, hos hanen med en sammetsliknande fläck av doftfjäll på undersidan. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns på sandhedar där det växer ginst. Biologi: Förstadier okända men larven lever troligtvis på ginst. Näringsväxt: Genista ?. Utbredning: Förekommer lokalt på norra och västra Jylland i Danmark, men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Nepticulidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/trifurcula_beirnei.html
Latest update: 14 mars 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson