Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Trifurcula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Stranddvärgmal Trifurcula eurema Stranddvärgmal Trifurcula eurema
Trifurcula eurema (Tutt, 1899). Stranddvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4,5-5 mm. Huvudhår orangefärgade, krage något ljusare, ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna grovfjälliga, gråbruna med inslag av vita fjäll, utanför mitten med ett otydligt, ljust tvärband som hos honan kan bestå av två ljusa fläckar. Bakvingar grå, hos hanen med en sammetsliknande fläck av doftfjäll på undersidan samt en lång vit hårpensel. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns på torra öppna miljöer där det växer käringtand. Biologi: Larven är ljusgul och gör en fläckmina som inleds med en gång och med exkrementerna spridda. Kokongen är gulbrun. Näringsväxt: Lotus. Utbredning: Har hittills enbart påträffats på Gotland. I övriga Norden har den tagits på Jylland i Danmark, två lokaler i södra Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Stranddvärgmal Trifurcula eurema
Mina av Stranddvärgmal Trifurcula eurema i käringtandblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/trifurcula_eurema.html
Latest update: 30 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson