Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Trifurcula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rökdvärgmal Trifurcula squamatella
Trifurcula squamatella Stainton, 1849. Rökdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 6,5-10 mm. Huvudhår gulvita till gulorange, kragen gulaktig, ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna grovfjälliga, varierande vitgrå till gulbruna. Bakvingar grå, hos hanen med en sammetsliknande fläck av doftfjäll på undersidan. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Augusti-september. Förekomst: Finns på där det växer harris. Biologi: Förstadier okända men larven lever troligtvis på harris. Näringsväxt: Cytisus scoparius ?. Utbredning: Förekommer lokalt på västra Jylland i Danmark, men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Nepticulidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/trifurcula_squamatella.html
Latest update: 14 mars 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson