Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Poecilocampinae
Trichiura

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagtornsspinnare Trichiura crataegi Hagtornsspinnare Trichiura crataegi Hagtornsspinnare Trichiura crataegi Hagtornsspinnare Trichiura crataegi Hagtornsspinnare Trichiura crataegi Hagtornsspinnare Trichiura crataegi Hagtornsspinnare Trichiura crataegi
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758). Hagtornsspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 28-35 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en grå kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 3 december 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson