Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Poecilocampinae
Trichiura

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagtornsspinnare Trichiura crataegi Hagtornsspinnare Trichiura crataegi Hagtornsspinnare Trichiura crataegi Hagtornsspinnare Trichiura crataegi Hagtornsspinnare Trichiura crataegi
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758). Hagtornsspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 28-35 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en grå kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/trichiura_crataegi.html
Latest update: 30 september 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson