Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Poecilocampinae
Poecilocampa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Poppelspinnare Poecilocampa populi Poppelspinnare Poecilocampa populi Poppelspinnare Poecilocampa populi Poppelspinnare Poecilocampa populi Poppelspinnare Poecilocampa populi Poppelspinnare Poecilocampa populi
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758). Poppelspinnare. Kännetecken: Vingbredd hane 31-38 mm, hona 37-45 mm. Framvingarna mörkt grafitgrå på gränsen till genomskinliga. En svagt bågformad ljus tvärlinje utanför vingens mitt. Bakvingar grafitgrå med ljus tvärlinje. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från början av oktober till slutet av november. Förekomst: Finns i öppna landskap och lövskogstrakter. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever såväl på videväxter som rosväxter. Längd som fullvuxen c:a 45-50 mm. Förpuppning i en kokong på marken. Näringsväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fraxinus, Malus, Populus, Quercus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/poecilocampa_populi.html
Latest update: 21 oktober 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson