Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Poecilocampinae
Poecilocampa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Poppelspinnare Poecilocampa populi Poppelspinnare Poecilocampa populi Poppelspinnare Poecilocampa populi Poppelspinnare Poecilocampa populi Poppelspinnare Poecilocampa populi Poppelspinnare Poecilocampa populi Poppelspinnare Poecilocampa populi Poppelspinnare Poecilocampa populi
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758). Poppelspinnare. Kännetecken: Vingbredd hane 31-38 mm, hona 37-45 mm. Framvingarna mörkt grafitgrå på gränsen till genomskinliga. En svagt bågformad ljus tvärlinje utanför vingens mitt. Bakvingar grafitgrå med ljus tvärlinje. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från början av oktober till slutet av november. Förekomst: Finns i öppna landskap och lövskogstrakter. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever såväl på videväxter som rosväxter. Längd som fullvuxen c:a 45-50 mm. Förpuppning i en kokong på marken. Näringsväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fraxinus, Malus, Populus, Quercus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 8 december 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson