Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Poecilocampinae
Trichiura

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Trichiura ariae (Hübner, 1824), OBS! bild saknas. Nordlig hagtornsspinnare förekommer sällsynt i Nb. Den har förut ansetts som en underart till hagtornsspinnare men artstatus är ännu inte utrett och många anser att den är synonym med Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758), hagtornsspinnare. Larven skiljer sig dock märkbart från sistnämnda art. Vingbredd 28-35 mm.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/trichiura_ariae.html
Latest update: 17 september 2003
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson