Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Malacosominae
Malacosoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Buskringspinnare Malacosoma neustrium Buskringspinnare Malacosoma neustrium Buskringspinnare Malacosoma neustrium
Malacosoma neustrium (Linnaeus, 1758). Buskringspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vs. Vingbredd 26-40 mm. Larven lever på diverse örter och buskar, förpuppning i en gråaktig kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/malacosoma_neustria.html
Latest update: 27 januari 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson