Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Nemapogoninae
Triaxomasia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hålträdsvampmal Triaxomasia caprimulgella
Hålträdsvampmal Triaxomasia caprimulgella
(prep 10109)

Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851). Hålträdssvampmal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med ljusa fläckar på framkant respektive bakkant. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen håller mest till i ihåliga träd. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i trakter med hålträd. Biologi: Larven lever i murken ved, men även av döda insekter. Värdväxter: Acer, Fagus, Quercus, Tilia, m.fl. Utbredning: Påträffad på några få lokaler i södra Sverige. I övriga Norden finns den sällsynt i Danmark och Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 15 november 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson