Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Tineinae
Neurothaumasia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Schacksvampmal Neurothaumasia ankerella
Neurothaumasia ankerella (Heyden, 1863). Schacksvampmal. Kännetecken: Vingbredd 11-14 mm. Huvudhår vitaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna svarta med vita teckningar. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer. Biologi: Larven lever i murket trä. Värdväxter: Murket trä. Utbredning: Är en införd art och är hittills bara påträffad 1994 i två exemplar i Bohuslän, på Orust i Barrevik. Är också funnen som införd i Danmark men ännu inte i Norge eller Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae /en/svenska_fjarilar/neurothaumasia_ankerella.html
Latest update: 21 november 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson