Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Nemapogoninae
Nemapogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sorgsvampmal Nemapogon falstriellus Sorgsvampmal Nemapogon falstriellus
Nemapogon falstriellus (Haas, 1881). Sorgsvampmal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Huvudhår mörkbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna svartbruna med ljusa fläckar. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i kusttrakter med lövskog. Biologi: Larven lever troligen i tickor. Värdväxter: Tickor. Utbredning: Påträffad på några få lokaler i södra Sverige. I övriga Norden finns den sällsynt i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Welcome page of the World
Tineidae /en/svenska_fjarilar/nemapogon_falstriella.html
Latest update: 27 januari 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson