Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Trachea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mållfly Trachea atriplicis Mållfly Trachea atriplicis Mållfly Trachea atriplicis
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758). Mållfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. Vingbredd 35-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 30 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson